reubird-logo

登入 註冊

聯絡我們 關於我們
×
各式至靚至抵場地推介🙆🏼‍♀️ 立即探索理想場地🤩

MICE場地推介

遍佈香港各區

揾緊MICE場地?揾MICE場地呢個務任就交俾我地啦!ReUbird 為你蒐羅全港多個適合舉辦MICE的場地,一站式查詢及預訂場地,助你輕鬆舉辦MICE及相關活動。

使用以下篩選器,尋找你的心水!
使用以下篩選器,尋找你的心水!

選擇適合你的場地

以人數篩選


無論你係想揾600人MICE場地,400人MICE場地,ReUbird都可以幫到你找尋更多適合你嘅MICE場地!

如何加入成為ReUbird的合作商戶?

立即申請成為ReUbird的合作商戶,在平台把你的服務和產品提供給客人