reubird-logo

登入 註冊

聯絡我們 關於我們
×
各式至靚至抵場地推介🙆🏼‍♀️ 立即探索理想場地🤩

時租場地推介

遍佈香港十八區

揾緊時租場地?揾時租場地呢個務任就交俾我地啦!ReUbird 為你蒐羅全港多個時租的場地,一站式查詢及預訂場地,助你輕鬆舉辦品活動。

使用以下篩選器,尋找你的心水!
使用以下篩選器,尋找你的心水!

選擇適合你的場地

以人數篩選


無論你係想揾旺角時租場地,觀塘時租場地,ReUbird都可以幫到你找尋更多適合你嘅時租場地!

如何加入成為ReUbird的合作商戶?

立即申請成為ReUbird的合作商戶,在平台把你的服務和產品提供給客人